ENV-G-CAT3

Enviromotive DPF Gaskets0 Comments

Caterpiller 14″ Metal Gasket. Cross Caterpillar OE DPF: Caterpillar C9-C15 304-7502, Caterpillar C13 / C15 291-8519, OE Metal Gasket cross 278-5711

ENV-G-CAT2

Enviromotive DPF Gaskets0 Comments

Caterpillar 13.5″ Cross with DPF Caterpillar C13 / C15 290-0045, C9 / C7 10R-6087. OE Metal Gasket cross 279-2123